Boekgegevens
Titel: Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Auteur: Kloppers, P.J.
Uitgave: Amsterdam: voorheen Höveker & Wormser, 1897 *
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5357
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200992
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Kinderverhalen (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bekeken en beluisterd: een leesboek voor de middelste klasse
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
oogen in den kop, maar geweldig groote ooren, die
als een boomblad naar beneden hangen. Vóór aan den
kop heeft hij een langen gekromden snuit of tromp,
dien hij naar alle zijden keeren kan. Deze snuit is
zoo gevoelig, dat hij daarmede een stroohalm van
den grond kan oprapen. Onder aan den snuit bevinden
zich een paar lippen. Naast dezen snuit steken een
paar groote tanden, slagtanden, uit, die het dier
gebruikt, om er zich mede te verdedigen tegen zijne
vijanden of om uit den weg te slaan, wat hem hindert.
Den menschen leveren deze tanden het ivoor of elpen-
been, waarvan vele fraaie voorwerpen vervaardigd
worden. De olifant woont in Azië en Afrika. Zijne
kleur is donkerbruin, grauw of wit.
Nu ge zoo'n beetje weet, hoe de olifant er uitziet,
wil ik u gaarne wat meer van hem vertellen. Hij is een
van de schranderste dieren en zijn snuit bewijst hem
groote diensten. Hij draagt er zijn voedsel mede naar
den mond, zuigt den snuit vol water en drinkt dien als
eene flesch ledig. Hij tilt er zijn berijder of den zwaarsten
last mede op den rug, en werpt er zijn vijand mede
van zich. Hij kan daarmede de knoopen uit een touw
halen, de sleutels der deuren omdraaien, grendels
wegschuiven, fiesschen ontkurken en, als hij door zijn