Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
Paulus zeide: Ik ben een Joodsch man, en te Tarsen in
Cilicië geboren, opgevoed in deze stad [Jeruzalem] aan de
voeten van Gamaliel; onderwezen naar de bescheidenste
wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods.
Handelingen XXH : 3.
De Heere Jezus zeide: Deze [Paulus] is Mij een uit-
verkoren vat, om mijnen naam te dragen voor de Hei-
denen, en de koningen, en de kinderen Israëls.
Handelingen IX : 15.
De zeven Algemeene Zendbrieven zijn:
Een van Jacobus; twee van Petrus; drie van Johannes;
een van Judas.
't Geen wij gezien en gehoord hebben dat verkondigen
wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben,
en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en
met zijnen Zoon Jezus Christus.
En deze dingen schrijven wij u, opdat uwe blijdschap
vervuld zij. 1 Johannes 1:8, 4.
Heer, ei maak mij uwe wegen
Door uw Woord en Geest bekend!
Leer mij hoe die zijn gelegen,
En waarheen Ge uw treden wendt.
Leid mij in uw waarheid, leer
IJvrig mij uw wet betrachten,
Want Gij zijt mijn heil, o Heer!
'k Blijf U al den dag verwachten. Psalm XXV: 3.