Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE LESJE.
De Boeken van het Nieuwe Testament zijn:
De vier Evangeliën.
De Handelingen der Apostelen.
De veertien brieven van Paulus.
De zeven Algemeene Zendbrieven.
De Openbaring van Johannes.
De vier Evangeliën zijn van
Mattheus, Markus, Lukas, Johannes.
Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is
de Christus, de Zone Gods; en opdat gij geloovende
het leven hebt in zijnen naam. Joh. XX : 31.
Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien grooten God, die wondren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkte en eere.
Zijn heilige arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden.
Nu heeft Hij zijn gerechtigheid.
Zoo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid. Psalm XCVIII: 1.
VIERDE LESJE.
De veertien Brieven van Paulus zijn aan de
Romeinen, Corinthen (I en II), Galaten,
Efézen,
Filippensen, Colossensen, Thessalonicensen (I en II).
aan Timotheus (I en II), Titus, Filémon,
en aan de Hebreën.