Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
De oogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der boozen netten. Psalm XXV : <
Zijt nüchteren en waakt; want uwe tegenpartij, de
duivel, gaat om als een brieschende leeuw, zoekende
wien hij zou mogen verslinden;
Denwelken wederstaat, vast zijnde in 't geloof. 1 Petrus
V : 8, 9a
Genä, o God! genä, hoor mijn gebeên:
"Want mijne ziel betrouwt op U alleen:
Mijn toevlucht is de schaduw uwer vleugelen;
Ik berg mij daar voor alle tegenheên.
Tot dat uw macht den vijand zal beteugelen. Psalm LVII: 1.
ZEVEN-EN-VEERTIGSTE LESJE.
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de
heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Al wat Gij wrocht zal juichen tot uw eer,
Uw gunstvolk zal verblijd U zeegnen, Heer!
En roemen van uw koninkrijk, uw macht,
Uw heerlijkheid en goddelijke kracht;
Om, waar zich 't hart ooit voelt in leerzucht blaken,
Uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken,
En de eer uws rijks, zoo groot, zoo hoog verheven,
Voor aller oor, den hoogsten roem te geven. Psalm CXLV : 4.
Amen.