Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Verdraagt elkander, en vergeeft de een den ander,
zoo iemand tegen iemand eenige klacht heeft; gelijker-
wijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzoo.
Collossensen III : 13.
"Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevelkt,
Voor 't heilig oog des Heeren is bedekt.
Welzalig is de mensch, wien 't mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die, in 't vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blanke oprechtheid voedt.
Ps. XXXll ; 1.
ZES-EN-VEERTIGSTE LESJE.
Eu leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van
den booze.
Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: ik word van
God verzocht.
Want God kan niet verzocht worden met het kwade,
en Hij zelf verzoekt niemand.
Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijne
eigene begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.
Jacobus I : 13, 14.
Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt;
de geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak.
Mattheus XXVI : 41.
Wie heeft lust den Heer te vreezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed ?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
Leeren hoe hij wandlen moet.