Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
DRIE-EN-VEERTIGSTE LESJE.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij ver-
geven onzen schuldenaren.
Jezus zeide: Werkt niet om de spijze die vergaat,
maar om de spijze, die blijft tot in het eeuwige leven,
welke de Zoon des menschen ulieden geven zal.
Ik ben het levende brood, dat uit den hemel neder-
gedaald is. Johannes VI : 27, 51.
Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zoo
verleiden wij ons zeiven, en de waarheid is in ons niet.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons
reinige van alle ongerechtigheid.
Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij
niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij
hebben eenen Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus
den Rechtvaardige.
En Hij is eene verzoening voor onze zonden. 1 Joh.
I : 8, 9. H : ], 2.
Loutre goedheid, liefdekoorden.
Waarheid zijn des Heeren paan,
Hun, die zijn verbond en woorden
Als hun schatten gadeslaan.
Wil mij, uwen naam ter eer,
Al mijn euveldaan vergeven;
Ik heb tegen U, o Heer!
Zwaar en menigmaal misdreven. Psalm XXV: 5.
Indien gij den menschen hunne misdaden niet ver-
geeft, zoo zal ook uw Vader uwe misdaden niet ver-
geven. Mattheus VI : 15.