Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
DRIE-EN-VEERTIGSTE LESJE.
Geef ons heden ons dagelijksch brood.
Armoede noch rijkdom geef mij niet; voed mij met
het brood mijns bescheiden deels. Spreuken XXX: 8.
't Ziet al op U, 't blijft alles op U wachten,
Gij sterkt door spijs, ter rechter tijd, hun krachten,
Ge ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig,
Opdat uw gunst al wat er leeft verzadig. Psalm CXLV : 5.
In 't zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat
gij tot de aarde wederkeert. Genesis III: 19.
Want ook toen wij (Paulus) bij u waren, hebben wij
u dit bevolen, dat zoo iemand niet wil werken, hij ook
niet ete. 2 Thessalonicensen III: 10.
Vergeefs op bouwen toegelegd;
Vergeefs om 't huis voltooid te zien,
Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên!
Zoo God zijn hulp aan 't werk ontzegt.
Vergeefs, o wachters! is uw vlijt,
Zoo God niet zelf de stad bevrijdt.
Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd
Tot 's avonds, en het brood der smart
Gegeten met een angstig hart;
Vergeefs den ganschen dag gedraafd:
God geeft het, hoe een ander schraap,
Dien Hij bemint, als in den slaap. Psalm CXXVII: 1, 2.
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uwe begeer-
ten in alles, door bidden en smeeken, met dankzegging
bekend worden bij God. Filipp. IV : 6.
Mijn ziel, God zal u onderhouden.
Werp uwe zorgen op den Heer;
Zijn trouwe gunst duldt nimmermeer.
Dat, die Hem vreezen, wanklen zouden. Psalm LV: 13.