Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
DRIE-EN-VEERTIGSTE LESJE.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook
ook op de aarde.
Do Heer heeft zich, als de allerhoogste Koning,
Een troon gevest in zijne hemelwoning.
Zijn koninkrijk heerscht over 't wereldrond.
Looft, looft den Heer, gij zijne legermachten.
Gij Englen, die hem dient met heldenkrachten,
En vaardig past op 't woord van zijnen mond.
Ps. cm : 10.
De wereld gaat voorbij, en hare begeerlijkheid;
maar die den wil Gods doet, blijft in der eeuwigheid.
1 Joh. II: 17.
(Jezus zeide in Gethsemané): Abba, Vader! alle
dingen zijn U mogelijk: Neem dezen drinkbeker van
Mij weg! Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.
Marcus XIV : 36.
Mijn ziel, die naar den vrede haakt,
En 't morrend ongenoegen wraakt,
Is in mij als een kind gespeend.
En heeft zich met uw wil vereend.
Dat Isrel op den Heer vertrouw'.
Zijn hoop op Gods ontferming bouw.
En stil beruste in zijn beleid.
Van nu tot in alle eeuwigheid. Psalm CXXXI: 3, 4.