Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Leer mij naar uw wil te handlen,
'k Zal dan in uw waarheid wandlen,
Neig mijn hart en voeg het saam
Tot de vrees van uwen naam.
Heer, mijn God, ik zal U loven.
Heffen 't gansche hart naar boven;
'k Zal uw naam en majesteit
Eeren tot in eeuwigheid. Psalm LXXXVI: 6.
TWEE-EN-VEERTIGSTE LESJE.
Uw koninkrijk kome.
Zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten?
of wat zullen wij drinken? of waarmede zullen wij
ons kleeden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw
hemelsche Vader weet dat gij al deze dingen behoeft.
Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijne ge-
rechtigheid; en al deze dingen zullen u toegeworpen
worden. Mattheus VI: 31, 3-Z, 33.
Welzalig zij, die naar zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen.
Die Sions Vorst erkennen voor hun Heer,
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen. Psalm II: 7.
Jezus zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en
verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk
Gods. Marcus X : 14.