Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
VEERTIGSTE LESJE.
Onze vader, die in de hemelen zijt.
De groote Schepper aller dingen
Ziet, uit het ongenaakbaar licht,
Het gansch gedrag der stervelingen,
Niets is bedekt voor zijn gezicht.
Uit zijn vaste woning.
Daar Hij heerscht als Koning,
Daar zijn lof en eer
Klinkt door al de bogen,
Zien zijn godlijke oogen
Op al 't menschdom neer. Psalm XXXIII: 7.
Zoo velen den Heere Jezus hebben aangenomen,
dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden,
namelijk die in zijnen naam gelooven. Johannes 1:12.
Bidt voor elkander (bidt niet alleen Mijn, maar Onze
Vader). Een krachtig gebed des rechtvaardigen ver-
mag veel. Jacobus V : 16.
EEN-EN-VEERTIGSTE LESJE.
Uw naam worde geheiligd.
Van daar de zon in 't oosten straalt,
Tot daar ze in 't westen nederdaalt,
Zij 's Heeren name lof gegeven.
De Heer is boven 't heidendom,
Zijn heerlijkheid, bekend alom,
Is boven zon en maan verheven. Psalm CXIII: 2.
Onteert gij God door de overtreding der wet, —
de naam Gods wordt om uwent wil gelasterd. Ro-
meinen II: 23, 24.