Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
ACHT-EN-DERTIGSÏE LESJE.
Het tiende gebod.
Gij zult niet begeeren uws naasten huis; gij zult niet
begeeren uws naasten vrouw, noch zijnen dienstknecht,
noch zijne dienstmaagd, noch zijn os, noch zijnen
ezel, noch iets dat uws naasten is.
De begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde;
en de zonde, voleindigd zijnde, baart den dood. Ja-
cobus 1: 15.
Wij hebben niets in de wereld gebracht, het is open-
baar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen;
Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen
daarmede vergenoegd zijn.
Doch die rijk willen worden vallen in verzoeking en
in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeer-
lijkheden, welke de menschen doen verzinken in ver-
derf en ondergang. 1 Timotheus VI: 7, 8, 9.
Stel op den Heer in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den Heer;
Dan zal Hij u in liefde en gunst aanschouwen,
U schenken wat uw hart van Hem begeer.
Psalm XXXVII: 2.