Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
ZES-EN-DERTIGSTE LESJE.
Het achtste gebod.
Gij zult niet stelen.
Eene bedriegelijke weegschaal is den Heere een
gruwel; maar een volkomen weegsteen is zijn welge-
vallen. Spreuken XI: 1.
Vertrouwt, wat uw begeerte ook zij,
Nooit op geweld of rooverij,
En wordt niet ijdel, als 't vermogen
Gedurig aanwast: waakt en let,
Dat gij het hart er nooit op zet.
Zoo wordt gij door geen schijn bedrogen. Psalm LXII 7.
Die gestolen heeft stele niet meer, maar arbeide
liever, werkende dat goed is met de handen, opdat
hij hebbe mede te deelen dengene die nood heeft.
Efezen IV: 28.
En Zachéus stond en zeide tot den Heere: Zie de
helft van mijne goederen, Heere, geef ik den armen;
en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb,
dat geef ik vierdubbel weder. Lucas XIX: 8.
Zingt, zingt den lof van 't Opperwezen,
"Welzalig hij, die God blijft vreezen.
En zijn geboden houdt in waarde;
Zijn zaad zal machtig zijn op aarde;
Zelfs daalt op zijn nakomelingen
Een schat van dierbre zegeningen. Psalm CXII: 1.