Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
VIER-EN-DERTIGSTE LESJE.
Het Zesde gebod.
Gij zult niet doodslaan.
Een iegelijk, die zijnen broeder haat, is een dood-
slager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige
leven heeft in hem blijvende, l Joh. Hl: 15.
Wreekt u zeiven niet, beminden; maar geeft den
toorn plaats. Want daar is geschreven: Mij komt de
wraak toe; Ik zal 't vergelden, zegt de Heere. Ro-
meinen XH: 19.
Hebt uwe vijanden lief, zegent ze die u vervloeken,
doet wel dengenen die u haten, en bidt voor degenen
die u geweld doen, en die u vervolgen;
Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, die in
de hemelen is. Want Hij doet zijne zon opgaan over
boozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen. Mattheus V : 44, 45.
Ei! ziet hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders samenwonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hoogepriesters hoofd,
De zalf, waarmeê hij is aan Gtod gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als de olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en kleederzoom doortrekt;
Ze is als de dauw, die Hermons kruin bedekt.
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.
Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen;
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen.
En 't leven tot in eeuwigheid. Psalm CXXXIII.