Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
DRIE-EN-DERTIGSTE LESJE.
Het Vijfde gebod.
Eert uwen vader en uwe moeder, opdat uwe dagen
verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft.
— hetwelk het eerste gebod is met eene belofte.
Efezen VI : 2.
Hoort, gij kinderen, de tucht des vaders; en merkt
op om verstand te weten:
Dewijl ik ulieden goede leer geve, verlaat mijne wet
niet. Spreuken IV : 1, 2.
Het oog, dat den vader bespot, of de gehoorzaam-
heid der moeder veracht, zullen de raven der beek uit-
pikken, en des arends jongen zullen het eten. Spreu-
ken XXX : 17.
Komt kindren, hoort naar mij;
Neemt mijn getrouwen raad 'm acht;
Ik leer, opdat ge uw plicht betracht.
Wat 's Heeren vreeze zij.
Hebt gij in 't leven lust,
In dagen, daar men 't goede in ziet,
Waarin men vrij is van verdriet.
Daar niets uw heil ontrust?
Houdt dan uw tong in toom,
Dat zij nooit schandlijk spreek of smaal.
Dat nooit bedrog of leugentaal
Op uwe lippen koom.
Betreedt het rechte spoor;
Veracht het kwaad; jaagt naar den vreê;
God ziet de vromen, en hun beê
Geeft Hij altijd gehoor. Psalm XXXIV : 6, 7.
Alle ziele zij den machten over haar gesteld onder-
worpen. Want daar is geen macht dan van God, en
de machten die daar zijn, die zijn van God verordend.
Romeinen XHI: 1.