Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Een hout is een onderwijs der ijdelheden. Jeremia X: 8.
Dat ieder schaamrood zij,
Die onbeschroomd en vrij
Een beeld durft eer bewijzen,
En nietige afgoon prijzen,
Den waren God ten hoon;
Knielt voor Hem, al gij goon!
Zwicht voor den Opperheer;
Buigt u met ootmoed neêr
Voor zijn geduchten troon. Psalm XCVII: 4.
Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij den
duivelen offeren, en niet Gode. En ik wil niet dat gij
met de duivelen gemeenschap hebt. 1 Cor. X : 20.
Zijn naam is heilig en geducht;
De Tijand beeft op zijn gerucht.
Maar 's Heeren vrees zal altoos wezen
't Begin der wijsheid; wien Gods hand
Die doet betrachten, heeft verstand;
Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Psalm CXI; 6.
EEN-EN-DERTIGSTE LESJE.
Het derde gebod.
Gij zult den naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk
gebruiken; want de Heer zal niet onschuldig houden,
die zijnen naam ijdelijk gebruikt.
Gij zijt duur gekocht; zoo verheerlijkt dan God in
uw lichaam en in uwen geest, welke Godes zijn. i
Corinthen VI : 20.