Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Dit weet gij, dat geen gierigaard, die een afgoden-
dienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus
en van God. Efezen V : 5.
Van velen zeg ik weenende, dat zij vijanden des
kruises zijn, welker einde is het verderf, welker God is
hun buik. Filippensen III : 18, 19.
'k Beveel mijn geest in uwe handen;
Gij God der waarheid. Gij,
O Heer! verlostet mij.
Ik haat hen, die het reukwerk branden
Ter eer van valsche goden:
Op U steun ik in nooden. Psalm XXXI: 4.
DERTIGSTE LESJE.
Het tweede gebod.
Gij zult geen gesneden beeld, noch eenige gelijkenis
maken
van 't geen dat boven in den hemel is,
noch van 't geen dat onder op de aarde is,
noch van 't geen dat in de wateren onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen.
Want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God,
die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen,
aan het derde en vierde lid dergenen die Mij haten,
en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die
Mij liefhebben en mijne geboden onderhouden.
God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten
Hem aanbidden in geest en in waarheid. Joh. IV : 24.