Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
Dus krijg ik van mijn plicht,
O God, een klaar bericht.
Wat is 't vooruitzicht schoon!
Hij die op U vertrouwt.
Uw wetten onderhoudt.
Vindt daarin grooten loon.
Maar, Heer! wie is de man.
Die op 't nauwkeurigst kan
Zijn dwalingen doorgronden?
O Bron van 't hoogste goed,
Wasch, reinig mijn gemoed
Van mijn verborgen zonden! Psalm XIX : 6.
ACHT-EN-ÏWINTIGSTE LESJE.
De Tien geboden op rijm.
I. Dien God altijd, en God alleen,
II. Buig nooit uw knie voor hout of steen.
Ut. Misbruik Gods naam toch nimmermeer,
IV. En houd Gods rustdag hoog in eer;
God zelf heeft eens dien ingezet.
Dit 's de eerste tafel van de wet.
V. Bemin uw oudren, eer ze altoos.
VI. Wees nimmer driftig, toornig, boos.
VII. Houd uw gedachten onbevlekt.
VIII. Wees nooit oneerljjk, hoe bedekt.
IX. Lieg niet; God hoort u als gij 't doet.
X. Begeer geens anders geld of goed.
Ziedaar de tien Geboden samen,
Bid God dat gij ze nakomt. Amen.
Gij zult liefhebben den Heere uwen God met geheel
uw hart, en met geheel uwe ziel, en met geheel uw
verstand.
Dit is het eerste en het groote gebod.