Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
12, Ik geloof het Eeuwige Leven.
Dit is de belofte, die Hij (de Heere Jezus) ons be-
loofd heeft, namelijk het eeuwige leven. 1 Joh. II: 25.
Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend.
Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde.
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde.
De liefiijkheên van 't zalig hemelleven
Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm XVI: 6.
Geliefden! nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog
niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten
dat als Hij geopenbaard zal zijn wij Hem zullen gelijk
wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is.
En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die
reinigt zich zeiven, gelijk Hij rein is. 1 Joh, 111:2, 3.
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE LESJE.
De Tien Geboden.
I. Gij zult geen andere geboden voor mijn aange-
zicht hebben.
II. Gij zult u geene gesneden beelden maken, om
u daarvoor te buigen, of die te dienen.
III. Gij zult den naam des Heeren uws Gods niet
ijdelijk gebruiken.
IV. Gedenkt den Sabbathdag, dat gij dien heiligt.
V. Eert uwen Vader en uwe Moeder.
VI. Gij zult niet doodslaan.
VII. Gij zult niet echtbreken.
VIII. Gij zult niet stelen.
IX. Gij zult geen valsche getuigenis spreken tegen
uwen naaste.
X. Gij zult niet begeeren iets dat uws naasten is.