Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
TWEE-EN-TWINTIGSTE LESJE.
9. Ik geloof een heilige, algemeene, Christelijke
Kerk; Gemeenschap der heiligen.
Een heilige, algemeene Christelijke Kerk.
Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort!
Zij wandlen. Heer! in 't licht van 't godlijk aanschijn voort;
Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedoogen.
Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhoogen.
Psalm LXXJCIX : 7.
Mijne schapen [zeide Jezus], hooren mijne stem, en
Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
En Ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet
verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal dezelve
viit mijne hand rukken. Joh. X : 27, 28.
Gemeenschap der heiligen.
Door éénen Heer zijn onze harten,
^ Door éénen Geest en Doop vereend.
Één Trooster is het, die in smarten.
Ons samen sterkt en hulp verleent;
't Is één geloof, waardoor wij leven,
Eén hoop op uwe zaligheid, Efezen IV: 4, 5.
Eén hart wilt Gij ons allen geven. Joh. XVII: 21.
Dat hebt Gij zelf ons toegezeid. Gezang XCIX : 3.
En nu blijft geloof, hoop, en liefde, deze drie. Doch
de meeste van deze is de liefde. Jaagt de liefde na.
1 Corinthen XIII : 13; XIV : 1.