Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
ZEVENTIENDE LESJE.
3. Ik geloof in Jezus Christus, — die ontvangenis
van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria.
Mijn ziel verheft Gods eer; Want ziet, om'sHeeren daan,
Mijn geest mag blij den Heer Zal elk geslacht voortaan
Mijn Zaligmaker noemea. Alom mij zalig spreken:
Die, in haar lagen staat. Wijl God, na ramp en leed,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, Mij groote dingen deed.
Maar van zijn gunst doet roemen. Nu is zijn macht gebleken.
Die stout zijn op hun macht.
Heeft Hij versmaad, veracht.
Gestooten van hun tronen.
Maar Hij verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed.
Waarin zijn Geest wil wonen. Lucas 1:46 en volg.
Lofzang van Maria: 1, 2, 5.
Jezus Christus, onze Heer, is geworden uit den zade
Davids, naar het vleesch, en is krachtelijk bewezen te
zijn de Zone Gods naar den Geest der heiligmaking,
uit de opstanding der dooden. Romeinen 1:3, 4.
TWINTIGSTE LESJE
4. Ik geloof in Jezus Christus, die — geleden heeft
onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven, begraven,
nedergedaald ter helle.
Jezus Christus — die geleden heeft onder Pontius
Pilatus.