Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Christus, hetzelfde als Messias, beteekent Gezalfde.
Petrus zeide tot de Joden: Zoo wete dan zekerlijk
het gansche huis Israëls, dat God Hem tot eenen Heer
en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, dien
gij gekruist hebt. Handelingen H : 36.
Jezus — Gods Zoon.
Zoo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zone Gods
is, God blijft in hem, eu hij in God. 1 Joh. IV : 15.
Jezus — Gods eeniggeboren Zoon.
Niemand heeft ooit God gezien; de eeniggeboren Zoon,
die in den schoot des Vaders is, die heeft Hem ons
verklaard. Joh. I : 18.
Zoo, zoo lief had God de wereld.
Dat hij zijnen eigen Zoon
Voor die afgevallen wereld
Overgaf aan smaad en hoon; Joh. III : 16.
Ja, toen wij nog zondaars waren.
Schonk de Ontfermer ons gena.
Stierf zijn Zoon op Golgotha,
Stierf voor ons, die zondaars waren. Rom. V : 8.
God is liefde. O Englenstem, 1 Joh. IV: 16.
Menschentong, verheerlijkt Hem. Psalm CL : 7.
Gezang XXXVIII: 3.
Jezus — onze Heer.
Thomas antwoordde en zeide [tot Jezus]: mijn Heer,
en mijn God. Joh. XX : 28.