Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
ZEVENTIENDE LESJE.
1. Ik geloof in God den Vader, den almachtigen
Schepper des hemels en der aarde.
God.
Van eeuwigheid, o God, die eeuwig leeft,
Zijt Gij de God, die eind noch oorsproog heeft.
Psalm XC : 1.
God de — Vader.
Ik [Paulus] buige mijne knieën tot den Vader onzes
Heeren Jezus Christus. Efezen III : 14.
God — de almachtige Schepper.
De algoede God, die door zijn groote kracht,
Den hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht.
Beschenkt u met zijn zegen;
De hemel is zijn eigendom, zijn troon:
Maar 't menschdom heeft de vruchtbare aard, ter woon,
Van onzen God verkregen. Psalm CXV : 8.
ACHTTIENDE LESJE.
2. Ik geloof in Jezus Christus, Gods eeniggeboren
Zoon, onzen Heer.
Jezus.
God zeide tot Jozef: [Maria] zal eenen zoon baren,
en gij zult zijnen naam heeten Jezus [d. i. Zaligmaker,
Verlosser]; want Hij zal zijn volk zalig maken van hunne
zonden. Mattheus I : 21.