Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
ZEVENTIENDE LESJE.
I. 'k Geloof in God den Vader, groot van macht,
Die hemel, aarde en zee heeft voortgebracht;
II. En in Gods Zoon, zijn eengen, onzen Heer,
In Jezus, dien ik als den Christus eer;
III. Die uit een maagd, na heiige ontvangenis
Van 's Heeren Geest voor ons geboren is.
IV. Die voor ons leed in Pontius gerecht,
Bespot, gekruist, gedood, in t graf gelegd^
V. Ter helle daalde; en op den derden dag,
Zijn volk tot heil, op nieuw het leven zag;
VI. Ten hemel voer, en daar, in 't heerlijk leven,
Ter rechterhand zijns Vaders zit verheven;
VII. Van waar Hij weer zal komen, op zijn troon,
Ten oordeel van de levenden en doón.
VIII. 'k Geloof ook in den Heiligen Geest, dien we eeren.
Dien onzen geest wil troosten, leiden, leeren.
IX. 'k Geloof een kerk, een algemeen genootschap,
Geheiligd en vergaard door 's hemels Boodschap;
Dat Christus volk in heilgemeenschap leeft;
X. Dat God om 't bloed zijns Zoon de schuld vergeeft;
XI. Dat ook mijn vleesch zal uit het stof verrijzen,
XII. En ik mijn God in 't eeuwig leven prijzen.
Jezus zeide: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal
zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben,
zal verdoemd worden. Mare. XVI : 16.