Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
VIJFTIENDE LESJE.
De Geloofsartikelen.
L Ik geloof in GOD DEN VADER,
den almachtigen Schepper des hemels en der
aarde.
II. En in JEZUS CHRISTUS,
Zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heer;
III. die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren
uit de maagd Maria,
IV. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is ge-
kruist, gestorven,
begraven, nedergedaald ter helle;
V. ten derden dage opgestaan van de dooden;
VI. opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen
Vaders;
VII. van waar Hij komen zal om te oordeelen de levenden
en de dooden.
Vm. Ik geloof in den HEILIGEN GEEST.
IX. Ik geloof eene Heilige, Algemeene, Christelijke
Kerk, Gemeenschap der heiligen,
X. Vergeving der zonden,
XI. Opstanding des vleesches,
XII. en een Eeuwig Leven.
Halleluja! eeuwig dank en eere,
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
Worde op aard en in den hemel, Heere!
Voor uw liefde U toegebracht!
Vader! sla ons steeds in liefde gade,
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade,
Uw gemeenschap, Geest van God!
Amen! Zij ons eeuwig lot.
Openb. VII: 12. 2 Cor. XIII: 13. Gezang XCVI.