Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
zoon van Zebedéus en Johannes, zijnen broeder, en
dezelve in 't schip hunne netten vermakende. En ter-
stond riep Hij ze; en zij latende hunnen vader Zebedeus
in het schip, met de huurlingen, zijn Hem nagevolgd.
Marcus 1:19, 20.
Ja, 't is mij goed, mijn zaligst lot.
Nabij te wezen bij mijn God;
'k Vertrouw op Hem geheel en al,
Den Heer, wiens werk ik roemen zal.
Psalm LXXIII : 14.
Philippus. Philippus nu was van Beth-saïda, uit de
stad van Andreas en Petrus. Joh. 1: 45.
Bartholoméus, denkelijk dezelfde als Nathanaël. Filip-
pus vond Nathanaël, en zeide tot hem: wij hebben dien
gevonden, van welken Mozes in de Wet geschreven
heeft en de Profeten, namelijk Jezus, den zone Jozefs
van Nazareth. Joh. 1: 46.
Thomas. Thomas, genaamd Didymus, zeide tot zijne
medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met Hem
sterven. Joh. XI: 16.
Mattheus. En Jezus zag een mensch in het tolhuis
zitten, genaamd Mattheus, en Hij zeide tot hem: volg
Mij. En hij opstaande volgde Hem. Matth. IX : 9.
En Jezus zag eenen tollenaar, met name Levi, zitten
in het tolhuis, en zeide tot hem: volg Mij. En hij,
alles verlatende, stond op en volgde Hem. Lucas
V : 27 , 28.
Jacobus Alfeï. Ik zag geenen van de andere Apos-
telen, dan, Jacobus den broeder des Heeren. Galaten 1:19.