Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Hij zal u in al de waarheid leiden; — en de toeko-
mende dingen zal Hij u verkondigen. Johannes XIV : 16,
17; XVI: 13.
Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och Heer! geef thans uw zegeningen;
Och Heer! geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deze eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag. Psalm CXVIII: 12.
Bedroeft den Heiligen Geest Gods niet. Eiezen IV : 30.
DERTIENDE LESJE.
De namen der twaalf Apostelen.
Petrus.
Andréas.
Johannes.
Jakobus.
Philippus.
Bartholoméus.
Thomas.
Matthéus. (Levi.)
Jakobus, zoon van Alféus.
Judas Lebbéus. (Thaddéus.)
Simon Cananites.
Judas Iscariot.
Jezus antwoordde: Heb Ik niet u twaalve uitverkoren,
en één uit u is een duivel. Johannes VI: 70.
Petrus. Jezus Simon aanziende, zeide: Gij zijt Simon,
de zoon van Jona; gij zult genaamd worden Cefas,
't welk overgezet wordt Petrus (Rots). Joh. 1: 43.
Andréas. Andréas vond zijnen broeder Simon (Petrus)
en zeide tot hem: wij hebben gevonden den Messias,
't welk is overgezet zijnde, de Christus (Gezalfde). Joh. 1: 4 J.
Johannes en Jakobus. En Jezus zag Jakobus den