Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Verhoogt, o poorten! nu den boog,
Eijst, eeuwige deuren! rijst omhoog,
Opdat ge uw Koning moogt ontvangen.
"Wie is die Vorst, zoo groot in kracht?
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht,
Hem eeren wij met lofgezangen. Psalm XXIV : 5.
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoo zoekt
de dingen die boven zijn, daar Christus is, zittende
aan de rechterhand Gods.
Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de
aarde zijn. Colossensen III : 1, 2.
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn nooden, angst en pijn,
U al mijn liefde waardig schatten.
Daar Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat!
En mij, hiertoe door U bereid.
Opnemen in uw heerlijkheid. Psalm LXXIII:12.
TWAALFDE LESJE.
Op het Pinksterfeest viert men de Uitstorting van
den Heiligen Geest.
Pinkstertekst. Hand. II : 1-6. 7-13. 14-36. 37-47.
Jezus zeide: Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u
eenen anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve
in der eeuwigheid ;
Namelijk den Geest der waarheid; — Hij blijft bij
ulieden, en zal in u zijn.