Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
ZEVENTIENDE LESJE.
Op het Paaschfeest viert men de Opstanding van den
Heere Jezus uit de dooden.
Paaschtekst. Markus XVI : 1—14.
Maar nu, Christus is opgewekt uit de dooden, en is
de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn.
Want dewijl de dood door eenen mensch is, zoo is
ook de opstanding der dooden door eenen mensch.
Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzoo zullen
ook in Christus allen levend gemaakt worden. 1 Corinthen
XV: 20, 21, 22.
U, die als Heer der heerlijkheid
Verreest tot heil der volken,
Verwachten wij in majesteit
Eens weder op de wolken;
Hij komt! elks ooge zal Hem zien,
Ook die Hem heeft doorsteken;
Elk zal hem juichend hulde biên.
Of om ontferming smeeken. Openb. I : 7. Gezang XLIV: 3.
Ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de dooden»
en Christus zal over u lichten. Efezen V : 14.
ELFDE LESJE.
Op Hemelvaartsdag viert men de opvaring van den
Heere Jezus ten hemel.
Tekst. Handelingen I : 4—12.
Jezus zeide: In het huis mijns Vaders zijn vele
woningen; — Ik ga heen om u plaats te bereiden.
Johannes XIV : 2.