Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
God heeft in den mensch behagen,
Vrede op aarde; Jezus leeft!
Alles loov' wat adem heeft:
God heeft in den mensch behagen.
Luk. II: 14. Gezang CXVII.
Zoo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en
geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen,
En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig
naar de redelijke onvervalschte melk, opdat gij door
dezelve moogt opwassen. 1 Petr. II : 1, 2.
NEGENDE LESJE.
Op Goeden Vrijdag gedenkt men het Sterven van den
Heere Jezus aan het kruis.
Tekst. Lukas XXIII : 46—56.
Maar God bevestigt zijne liefde jegens ons, dat Christus
voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Rom. V: 8.
Het Lam voor ons op aard geslacht,
Is eeuwig waard te ontvangen
De wijsheid, rijkdom, eer en kracht,
En dankbre lofgezangen!
Hij overwon met leeuwenmoed
De hel en al haar machten.
Hij kocht ons Gode met zijn bloed
Uit allerlei geslachten.
Openb. V : 12, 9. Gezang XLVI: 48 , 49.
Zuivert dan den ouden zuurdeesem uit, opdat gij een
nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want
ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
Zoo dan laat ons feest houden, niet in den ouden
zuurdeesem, noch in den zuurdeesem der kwaadheid en
der boosheid, maar in de ongezuurde brooden der op-
rechtheid en der waarheid. 1 Corinthen V : 7, 8.