Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
ZEVENDE LESJE.
De Christelijke Kerkfeesten zijn:
Het Kerstfeest of Kerstmis, den 25steii December.
Het Paaschfeest of Paschen, in Maart of April.
Het Pinksterfeest of Pinksteren, de vijftigste dag na
Paschen.
Goeden Vrijdag viert men Vrijdag voor Paschen.
Hemelvaartsdag viert men den tweeden Donderdag
voor Pinksteren.
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O Heer der legerscharen God,
Zijn mij uw huis- en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheên.
Om 's Heeren voorhof in te treên,
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen.
Mijn hart roept uit tot God, die leeft.
En aan mijn ziel het leven geeft. Ps. LXXXIV: 1.
Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg
ik: verblijdt u. Filippensen IV : 4.
ACHTSTE LESJE.
Op het Kerstfeest viert men de Geboorte van den
Heere Jezus.
De Kersttekst staat te lezen: Lukas II: 1-7. 8-14. 15-20.
Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen
eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk,
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige
leven hebbe. Johannes III: 16.
Halleluja! looft den Heer,
Hoogste heemlen, geeft Hem eer!
Halleluja! loof Hem, aard!
God geeft zijnen Zoon aan de aard;