Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
YII. Door Micha.
En gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder
de duizenden van Juda? üit u zal Mij voortkomen, die
een Heerscher zal zijn in Israël, en vriens uitgangen zijn
van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha V : 1.
VIII. Aan Daniel.
Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over
uw heilige stad, om de overtredingen te sluiten, en om
de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te
verzoenen, en om eene eeuwige gerechtigheid aan te
brengen. Daniel IX : 24.
Hoopt op den Heer, gij vromen,
Is Israël in nood.
Er zal verlossing komen:
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Ganseh Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zoo doe Hij ook aan mij. Psalm CXXX: 4.
Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God
zijnen Zoon uitgezonden, geworden uit eene vrouw,
geworden onder de wet,
Opdat Hij degenen die onder de wet waren verlossen
zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen
zouden. Galaten IV : 4, 5.
Beets, Christel. Lesjes.