Boekgegevens
Titel: Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Auteur: Beets, Nicolaas
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, eind 19e eeuw *
6e dr; 1e uitg.: 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5334
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200984
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZESDE LESJE.
Benige voorname Voorzeggingen omtrent den Hoera
Jezus zijn:
I. In het Paradijs.
De Heere God zeide tot de slang: Ik zal vijandschap
zetten tusschen u en tusschen deze vrouw, en tusschen
uw zaad en tusschen haar zaad; datzelve zal u den
kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermor-
zelen. Genesis III : 15.
II. Aan Abraham.
In uw zaad zullen gezegend worden alle volken der
aarde, naardien gij mijne stem gehoorzaam geweest
zijt. Genesis XXII: 18.
III. Door Jakob.
De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wet-
gever van tusschen zijne voeten, totdat Silo komt, en
denzelven zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Genesis
XLIX : 10.
IV. Door Mozes.
Een profeet, uit het midden van u, uit uwe broederen,
als mij, zal u de Heere uw God verwekken; naar hem
zult gij hooren. Deuteronomium XVHI : 15.
V. Aan David.
Ik zal uw zaad na u doen opstaan; — en Ik zal
den stoel zijns koninkrijks bevestigen in eeuwigheid.
2 Samuel VH : 12, 13.
VI. Door Jezaia.
Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal eenen
zoon baren, en zijnen naam Immanuel [God met ons]
heeten. Jesaia VII : 14.