Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Deze zijn: de Groote Oceaan, do Atlantische
Oceaan, de Indische Oceaan, de Noordelijke en
de Zuidelijke IJszee.
Ook het land verdeelt men in 5 deelen, Werelddeelen
geheeten, n.l. Europa, Azië, Afrika, Amerika en
Australië. Amerika bestaat uit twee groote deelen, die
door een smalle strook lands, landengte genoemd, met
elkander verbonden zijn. De eerste drie werelddeelen noemt
men te zamen wel de Oude Wereld. Do beide laatste
de Nieuwe Wereld, wjjl ze zooveel later eerst bekend
werden. Amerika word in 1492 door Columbus ontdekt eu
het vasteland van Australië in 1606 door Willem Jansens^
Wij zullen nu achteroonvolgons do werelddeelen behan-
delen en beginnen met het door ons bewoonde werelddeel
Europa.
§ 2. Ligging en Grenzen. Europa is eigenlijk een
schiereiland van Azië en wordt van dit werelddeel ge-
scheiden door het Oeralisch gebergte, de rivier de
Oeral, de Kaspische Zee, het Kaukasisch Ge-
bergte en do Zwarte Zeo. Ten Zuiden wordt het
begrensd door don Bosporus (Straat van Konstantinopel),
de Zee van M a r m o r a, de Dardanellen en de M i d-
dellandsche Zee, ten Westen door den Atlanti-
schen O c e a a n en ten Noorden door de N o o r d e 1 ij k e
IJ s z e e.
De talrijke inhammen van do zeo maken Europa tot
het meest gelede werelddeel. Do loden (schiereilanden en
eilanden) zijn te zamen meer dan een derde deel van het
ongeveer 10 millioen KM^. groote werelddeel.
§ 3. De voornaamste Zeeën, Golven en Straten
zijn van het Noorden af in geregelde volgorde:
De Karische Zee, de Tjoskaja-baai, do Witto
Zee met do M ezen-baai, de D w ina-b aai, de O nega-
baai en de Kandel e s kaj a-b aai; do L ofodde n-Z e e;
do Noordzee, het Skagerak, het Kattegat, de
Sont, 1) do Groote-Belt, de Kleine-Belt; de
1) Overwinning in de Sont van Waasenaer-Obdam op de Zweden
in 1658.