Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Nicuw-Zuicl-Wales, do oudste kolonie (in 1788
gesticht, als Britsche strafkolonie) met de hoofdplaats
Sidney, veel handel. Stoombootverkeer met Europa en
Indië. Bathurst, in het binnenland, middelpunt van het
gouddistrict.
3. Victoria, met de prachtige in 1835 aangelegde
hoofdstad Melbourne, grootste stad van Australië, bijna
een half millioen inwoners.
4. Zui d-A u s t r a 1 i ë met Adelaide, uitvoer van vee,
koren, koper en lood. Begin van de telegraafkabel door
het binnenland naar Palmers ton in het Noorden.
5. West-Australië met Perth aan den Indischen
Oceaan.
Het vi'uchtbare Tasmanië of Van Diemensland
wordt door de Bass-straat van Nieuw-Hollandgescheiden.
De oorspronkeljjke bewoners zijn geheel uitgestorven. Hoofd-
stad van dit eiland is Jlobarttown.
Tusschen Nieuw-Holland en Nieuw-Guinea, dat
voor een klein gedeelte aan Engeland behoort, ligt de
Torres-straat.
De oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea zjjn Pa-
poea's, die ook aangetroffen worden op den Archipel
van Nieuw-Brittannië, de Salomons eilanden,
de Nieuwe Hebriden, Niouw-Caledonië, dat een
Fransche strafkolonie is en den Bismarcks-Archipel,
die tot Duitschland behoort.
§ 89. De eilandenten Oosten van Nieuw-Holland, worden
hoofdzakelijk door Ma lei er s bewoond. Sommige zijn niet
dan koraaleilanden of atollen 1), andere zijn van vulkanischen
aard, met uitgebrande of nog werkende vulkanen. Op de
meeste eilandengroepen is door Engelsche en Amerikaan-
sche zendelingen het Evangelie gepredikt, zoodat vele be-
woners tot het Christendom zijn overgegaan. Fransche
zendelingen brachten hier en daar het Roomsch-Catholicisme.
Slechts enkele van deze eilanden hebben hunne onafhan-
kelijkheid weten te bewaren.
1) Atollen zijn ringvormige koraaleilanden met een lagune in
het midden.