Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
afioopen. De voornaamste bergketens zijn : de A u s t r a 1 i-
sche bergen, (hoogste top do ïownsend 2200 M.) en
de ßlauwo bergen.
Australië is rijk aan metalen o. a. koper en goudl),
steenkolen en, zooals wij roods opmerkten, zout.
De voornaamste rivier van Australië is de Murray
met de Darling, die op do Blauwe bergen ontspringt. Zjj
is grooter dan de Rijn, en is de eenige rivier, die niet
geheel uitdroogt. Bij hoog water is zij alleen bevaarbaar.
De overige rivieren zijn onbeduidende bergstroomen, met
veel verval, of steppenrivioren in het binnenland.
§ 87. Planten- en Dierenrijk. Australië hoeft een
eigen planten- en dierenwereld. (Flora en fiiuna). Het gras
groeit niet zooals in andere werelddeelen als eono groote
grasvlakte, maar in pollen. Bosschen worden er weinig
gevonden, wel groote groepen doornachtige struiken, „scrub"
genoemd. Toch bevat Australië do hoogste boomen der
aarde, de Eucalyptus of gomboomen, dikwijls 120 M.
hoog.
Onder de eigenaardige dieren noemen wij: den Dingo of
Australischen hond, de vogelbekdieren en de buideldieren (kan-
goeroe). Onder de vogels: de zwarte zwanen, de witte
arenden en de kiwi, welke laatste vogel geen vederen,
maar haar heeft. Vele ingevoerde dieren en graansoorten
gedijen goed, Australië bevat o. a. meer dan 100 millioen
schapen.
§ 88. Plaatsbeschrijving. Nieuw-Holland is in vijf
van elkander onafhankelijke koloniën verdeeld, van Enge-
land in zooverre afhankelijk, dat de gouverneurs door de
koningin worden benoemd.
Deze koloniën zijn:
1. Queensland met de hoofdstad Brisbane, dat
in 1855 slechts 4500 inwoners had en in 1800 94000 in-
woners telde. Belangrijke uitvoer van vee.
1) In 1851 werden de eerste goudlagen ontdekt, en in het vol-
gende Jaar reeds voor 70 millioenen gedolven. In de daarop vol-
gende dertig jaar voor meer dan 3000 millioen gulden.