Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
07
landbouwstreek, waar ook groote bosschen gevonden worden.
Tusschen de Hudsonsbaai en het Rotsgebergte heeft men
wouden en prairiën. Ten Westen van het Rotsgebergte
ligt het goudrijke Britsch-Columbia. Het Noordwesteljjko
schiereiland Aljaska behoort aan de Vereenigde Staten.
Hout en koren zijn de voornaamste uitvoerartikelen van
Canada.
Steden: Montreal, op een eiland in don St. Laurens,
Quebec aan den mond dier rivier, Toronto aan het
Ontario-meer. Op New-Foundland St. Johns, belang-
rijk door de kabeljauwvangst op de New-Foundland-
s c h e Ba n k.
b. Het geheele midden van Noord-Amerika wordt in-
genomen door de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika, bijna zoo groot als Europa met ongeveer 05
millioen inwoners. De nijverheid heeft in het Noord-Oosten
eene hooge vlucht genomen, de groote centrale vlakte is ééne
korenschuur; in 't noordelijk deel daarvan worden tarwe,
maïs en rogge in groote hoeveelheden verbouwd, in 't zui-
delijk doel: rijst, suikerriet en katoen. In 't Westen komen
goud en zilver in belangrijke hoeveelheden voor. Californië,
het goudland, belooft voor do toekomst belangrijk te worden
door den landbouw, de vruchtenteelt en den wijnoogst.
S t e d e n: N e w-Yo r ki) (1 millioen inwoners), na Londen
de.belangrijkste handelsstad der aarde; veel landverhuizers
komen liier aan. Brooklyn (Breukelen) en Y e r s e y-c i t y
ter weerszijden van don ingang der haven van New-York.
Boston, veel handel en nijverheid. Philadol.phia (1
millioen inwoners) met veel fabrieken, B a 11 i m o r o, Was-
hingtons), de hoofdstad der Unie, P i 11 s b u r g, 3) te mid-
den van steenkolengroeven, ijzermijnen en petroleumljronnen.
1) Vroeger Nieuw-Amsterdam. Bij den vrede van Breda in 1667
aan Engeland afgestaan.
2) Genoemd naar "Washington, den grooten bevrijder der TJnio
in den onafhankelyksoorlog tegen Engeland (1776—1783).
3) Vroeger een Fransch fort, Duquesne genaamd. In den oorlog
van 1755—1762 door Washington veroverd en naar den Engelschen
minister William Pitt „Pittsburg" genaamd.