Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking: Azteken!)
in Mejico, Indianen of Roodhuiden in het midden van
Noord-Amerika en Eskimo's in het Noorden. Voor het
grootste deel wordt Noord-Amerika bewoond door afstam-
melingen van Europeanen, die zich daar gevestigd hebben.
Men \ändt in de noordelijke helft vooral Germanen (En-
gelschen, Duitschers, Scandinaviërs, ook Nederlanders),
Ieren en Franschen (in Canada), in het Zuideljjk deel
Romanen (Spanjaarden en Franschen). In Mejicó en Midden-
Amerika leven vele kleurlingen. Mulatten, Mestiezen en
Zambo's genoemd.
In Zuid-Amerika zijn de vroegere beschaafde inboorlingen
door de Spanjaarden geheel uitgeroeid. Van de oorspron-
kelijke bewoners leven er nog de onbeschaafde Vuurlanders,
I'atagoniërs, Araucaniërs, do Botokuden (in Brazilië) en de
Caraïben in hot Noordon.
Het hoofdbestanddeel dor bevolking vormen thans ook
de afstammelingen van Europeanen, vooral van Spanjaarden
en Portugeezen, Krcolen genaamd. In Brazilië vindt men
veel Duitschers, in Argentina veel Italianen. Door geheel
Zuid-Amerika treft men kleurlingen aan: Mestiezen (afstam-
melingen van blanken en Indianen) Mulatten (van blanken
en Negers) en Zambo's (van Indianen en Negers).
Een belangrijk dool van de bevolking dor Veroenigde
Staten vormen nog de Negers, vrgegor slaven 2), sedert
1862 vrij.
De Germanen zijn grootendeels Protestanten, de Roma-
nen en kleurlingen meest Roomsch, de inboorlingen nog
veelal Heidenen.
§ 83. Staatkundige verdeeiing. Noord-Amerika.
a. Bijna het geheele Noorden van 't vaste land behoort
aan Engeland (Britsch Amerika). Alleen Canada (het
zuidelijk deel van dat gebied) is goed bevolkt. Dit is een
1)De Azteken waren het heerschende volk in Mejico, toen
Cortes het in 1520 en 1521 onderwierp. Hunne eigenaardige be-
schaving werd door de Spanjaarden bijna geheel vernietigd. Mon-
tezuma en Guatemozin waren hun laatste koningen.
2) Gedicht: Eliza's vlucht. Tafereel ontleend aan de Negerhut
door Dr. B. ter Haar.