Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gi
de Catopaji. De eerste en laatste dezer bergtoppen zijn
vulkanen.
Afzonderlijke bergstelsels verhefFen zich langs den At-
lantischen Oceaan. In Noord-Amerika: de A11 e g h a n i e's;
in Zuid-Amerika: het bergland van Guyana en het
bergland van Brazilië.
Tusschen de gebergten liggen uitgestrekte laagvlakten.
In Noord-Amerika: de groote Noordamerikaansche 1) laag-
vlakte; in Zuid-Amerika: de Llano's van den Orinoco,
de S e 1 v a's van den A m a z o n e n s t r o o m en de P a m p a's
van de Rio de la Plata, eindelooze grasvlakten, alleen
langs de rivieren met ondoordringbare bosschen bedekt.
§ 80. Rivieren. In Noord-Amerika: de 31 a c k e n z i e, de
St. Laurens, de afwatering van de Canadasche meren;
de Missisippi met derechter-zijrivieren: de Missouri,
de Arkansas en de Roode rivier; links: de Ohio.
Ten Westen van de Missisippi strekken zich de prairiën
uit, eindelooze grasvlakten, die op sommige plaatsen reeds
ontgonnen en voor den landbouw in gebruik genomen zijn;
de Rio Grande en de Columbia.
In Zuid-Amerika: de Magdalen a-rivier, de Ama-
zonen-rivier, waarschijnlijk de grootste en waterrijkste
rivier der aarde; rechts met de Rio Negro, die door
de Cassiquiare met den Orinoco in verbinding staat;
links met den Madeira. De Toean tins, de San
Francisco; do Rio de la Plata, ontstaan uit de
Parana met hare voornaamste zijtakken de Paraguay
en de Uraguay.
Meren. In Noord-Amerika: het Groote Berenmeer,
het Slavenmeer, het Winipegmeer; de vijf Cana-
dasche meren: het Bovenmeer, het Iluronmeer, het
Michiganmeer, het Eriemeeren het Ontariomeer,
de grootste zoetwatermassa der aarde. Tusschen de beide
laatste vindt men de groote Ni agar a-watervallen,
den „Donder der wateren". Het groote Zoutmeer. In
Zuid-Amerika: het Titicacameer.
§ 81. Klimaat. Doordat Amerika zich over zulk eene
1) Gedicht: Do Noord-araorikaansche Jager, door H. Tollens.