Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
/-—-S^
Nederlandsch Schoolrau.ssimi
PriiiscüEraclit 151 liij äs Priiiscüsir;. ■
AMSTERDAM.
EUROPA.
§ 1. Inleiding. In het Scheppingsverhaal lezen wij,
dat God in den beginne hemel en aarde schiep, dat Hij
de wateren van het droge scheidde, en het droge land,
de vergadering der wateren zee noemde. Het land neemt
een veel kleinere oppervlakte in dan de zee. Er zijn n.1.
4 deelen land tegen 11 deelen water.
In den loop der tijden zijn er door de werking van het
water, alsmede door andere invloeden menigvuldige veran-
deringen op aarde voorgekomen. Hier werden stukken
lands door de zee verzwolgen, daar slibde weer land aan
en ontstonden groote vlakten en eilanden, elders werden
stukken land uit de zee opgeheven door vulkanische werkin-
gen en ontstonden eilanden door koraaldieren. (Voorbeelden!)
Het water der zee is zout. Dat der ri\neren en meren
gewoonlijk zoet. Zout water is zwaarder dan zoet water.
Het verschil in zoutgehalte van zeeën, die met elkaar
verbonden zijn, kan stroomingen in het water veroorzaken
van de eene naar de andere zee. (Voorbeelden!)
Bij het water der zee onderscheiden wij drieërlei be-
weging, n.l. de golfbeweging, ten gevolge van de
winden, de beweging van eb en vloed, ten gevolge der
aaantrekking van zon en maan, en de zeestroomingen,
die vooral ontstaan door de ongelijke verwarming van het
zeewater. Zulke zeestroomingen zijn o. a. de Golfstroom,
de Aequatoriaalstroom en de Koero-Siwo.
Al het water der zee, die de aarde als een mantel om-
geeft, wordt in 5 groote deelen. Wereldzeeën of Oceanen
genoemd, verdeeld.
Aardrijkskunde van Europa. 1