Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
(I. een gedeelte van Somali-land.
e. De belangrijke en vruchtbare Kaapkolonie!),
met de hoofdstad Kaapstad. Andere plaatsen: Port
Elisabeth, Kimberley met diamantmijnen.
f. Ten Noorden van de Zuidafrikaansche republiek
nog 3Iatabeien-land.
Aan Duitschland:
a. het Cameron-gebied,
b. Duitsch Z u i d-W e s t-A f r i k a,
c. Duitsch Oos t-A f r i k a, van de kust tegenover Zan-
zibar tot aan de groote meren van het binnenland. Steden:
Bagamayo, Dar-es-Salam, Oedzjidzji.
Aan Italië:
Do kolonie Erythrea met de hoofdstad Massowa.
Na de nederlaag der Italianen op I Maart 1890 bjj Adoea,
hun toegebracht door den Negus Menelik van Abessinië,
is deze kolonie heel wat kleiner geworden.
Aan Portugal:
a. Een groot deel van do kust van Nedcr-Guinea.
b. In het Oosten: de kusten van So fa la en Mo-
zambique.
België bezit den Congostaat, een ontzaggelijk gebied
ten Noorden en ten Zuiden van den Congo, dat in de toe-
komst belangrijk belooft te worden. Banana, Njangwó.
Eilanden. Tot Afrika behooren de volgende eilanden:
de Azoren (Port.), Madeira en Porto-Santo (Port.),
de C a n a r i s c h e eilanden (Sp.) de K a a p-V e r d i s cii o
eilanden (Port.), Ascension en St. Helena (Br.),2)
Fernando-Po en Annabon (Sp.), St. Thomas en
Prinsen-eiland (Port.), Madagascar, de Comoren
en Reunion (Fr.), Mauri tius,;J) de A mir anten, de
Sech ellen en Sokotora (Br.), terwijl Zanzibar se-
dert 1890 onder Britsch protectoraat staat.
1) In 1652 door Jan van Riebeek gesticht, tot 1806 eene Hol-
landsche bezitting. Een groot deel der bevolking bestaat nog altijd
uit afstammelingen der oorspronkelijke Hollandsche kolonisten.
2) Gedicht: Sint-Helena (5 Mei 1821) door J. J. L. ten Kate.
3) Mauritius, een tijdlang in het bezit der Nederlanders, heet zoo
naar Prins Maurits.