Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(iO
f. Abessinië met de hoofdstad Gondar.
g, In den Oostelijken Soedan nog: het Hijk van
den Mahdi, hoofdstad Om doer man, in de onmiddel-
lijke nabijheid Khartoem.
§ 75. Het overige deel van Afrika is grootendeels door
verscliillende Europeesche mogendheden in bezit genomen.
Aan Turkije behooren, in naam althans:
a. Egypte, door een onderkoning bestuurd. Hoofdstad :
Kaïro, aan den IN^ijl, in de nabijheid de bekende pyramiden.
Yerder: Alexandriël), aanzienlijke handelsstad in de Delta;
P O r t-S a ï d en Suez, aan de uiteinden van het Suez-kanaal.
b. Tripoli en Fezzan met de steden Tripoli en
M O e r z O e k.
Aan Frankrijk:
a. Algiers, sedert 1830. Belangrijke kolonie, na lang-
durige worsteling (18:30—1847) met de Kabylen, veroverd.
Steden A1 g i e r s, O r a n, C o n s t a n t i n e, P h i 1 i p v i 11 e 2).
b. Tunis, met de hoofdstad Tunis; in de nabijheid
lag oudtijds Karthago. Dit land staat onder protectoraat
van Frankrijk.
c. Senegambie (grootendeels) met St. Louis.
d. Een uitgestrekt gebied ten noorden van den Congo.
Fransch-Congo, genaamd.
e. Het groote eiland Madagascar 3), met de hoofd-
stad Antananarivo.
Aan Engeland:
a. Enkele deelen van Senegambië.
b. een groot deel van de kust van Opper-Guinea
en de daarachter gelegen binnenlanden. Steden: F r e e t o w n,
Elmina, Lagos.
e. Britsch Oost-Afrika met Mombus.
1) Gedicht: De Schoenlapper van Alexandrië door P. A. do Genestet.
2) Van Philippeville voert een Bpoorweg zuidwaarts naar Biskra,
een oase in den Sahara, ten Zuiden van het Atlasgebergte. De Fran-
Bchen hebben het plan deze lijn dwars door den Sahara over Ag a des
tot aan het Tsadmeer te leggen; ook wordt over eene verbin-
dingvan Oran met Timboktoe gedacht,
8) Dit eiland werd in 1896 door de Franachen veroverd. De ko-
ningin leeft verbannen op het eiland Reunion.