Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AFRIKA.
(3 maal zoo groot als Europa, + 200 millioen inwoners).
ü8. Ligging en grenzen. Afrika ligt bijna geheel
in de heete luchtstreek; slechts met een klein gedeelte
reikt het in de Zuidelijk gematigde, en met een grooter
deel in de noordelijk gematigde luchtstreek.
Het wordt ten Noorden begrensd door de Middel-
landsche Zee, ten Oosten door de R o o d e Zee en den
Indischen Oceaan, ton Westen door den Atlanti-
schen Oceaan. Het werelddeel is weinig geleed; diep
in het land dringende golven heeft het niet en daar de
meeste rivieren door haro watervallen het opvaren beletten,
bleef het langen tijd in de binnenlanden ten eenenmale onbe-
kend en heette het in dubbelen zin: „het Zwarte Werelddeel".
Na do ontdekkingen der Portugeezen, onder Bartho-
lemeus Diaz en Vasco de Gama, werden wel de
kusten onderzocht en bekend, maar het binnenland werd
eerst in deze eeuw, voornamelijk in de laatste 40 jaren,
meer bekend. Grooten roem hebben zich daarbij verworven
de ontdekkingsreizigers Livingstond), Speke, Grant
en Stan 1 ey (Engelschen), Caméron, Wissman, Emin-
Pacha, Rohlfs, Nachtigal (Duitschers), doBrazza
(een Franschman), Serpa Pinto (een Portugees) en ook onze
landgenooto freule Tinne. Niet hot minst hebben tot de
meerdere bekendheid met het donkere werelddeel bijgedra-
gen de zendelingen, die in het binnenland doordrongen om
den Heidenen de boodschap des Heils te brengen.
§ 69. Golven. Straten. In het Noorden: de G r o o t e
en de Kleine Syrte (ook golf van Sydra en golf van
Gabes genoemd), de Straat van Gibraltar. In hetWes-
1) Gedicht: Bij den dood van Livingstone, door J. P. Hasebroek.