Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
mandel. Het land vormt het Keizerrjjk Britsch-Indiö, waar-
van de koningin van Engeland Keizerin is.
Frankrijk bezit hier: Pondichery en enkele andere
plaatsen, Portugal Goa, met de beste haven van Voor-Indiö.
V O O r-I n d i ë heeft eeno bevolking van 250 millioen zielen,
die meest Brahmanen zijn. Zeer vele zendelingen zijn hier
werkzaam ter verbreiding van het Christendom.
§ 65. g. Ten Westen van Voor-Indic vindt men op hot groo-
tondeels onvruchtbare p 1 a t e a u v a n I r a n, de onafhankelijke
rijken: Afghanistan, hoofdstad Kaboel, Beloedsjistan,
hoofdstad Kelat en Perzië met do hoofdstad Teheran.
Verder zijn belangrijke plaatsen, Ispahan, Tobrisl)en
S j i r a s 2) (rozenolie).
De oostelijke rand van het plateau van Iran wordt
gevormd door het S o 1 i m a n-gebergte, de noordrand door
het E1 b O e r s-gebergto. Uit Afghanistan naar Indië leidt de
beroemde Kaiborpas.
§ 66. h. Aziatisch Turkije bestaat uit Klein-Azië,
een deel van Armenië, Mesopotamië (het land van Euphraat
en Tigris), Syrië met Palestina 3) en de Westkust van Arabië.
Deze in de oudheid zoo vruchtbare en dichtbevolkte lan-
den zijn onder don druk der Turken thans grootendeels
onvruchtbaar, behalve een deel van Mesopotamië, de kusten
van Kloin-Azië 4) en Zuid-West Arabic.
Steden: Smyrna (200.000 inwoners) handelsstad, uit-
voer van tapijten, vijgen, rozijnen; Angora, 5) angora-geit,
waarvan eene beroemde wolsoort; T r e b i z o n d o 6) aan de
Zwarte Zee. Mossoel met de ruïnen van Mnevé en
Bagdad, in welks nabijheid die van Babyion gevonden
worden. Damascus, het „Oog van het Oosten", belang-
rijke stad voor den karavaanhandol; de havenstad van
1) Tebris is door den beroemden Kalif Haroen al Easjid, tijd-
genoot van Karei den Grooten, gesticht.
2) In de nabijheid van SJiras liggen de overblijfselen van Persépolis.
3) Gedicht: Palestina door Dr. B. ter Haar.
4) Aan de Westkust de ruïnen van Efeze, aan de Zuidkust
Tarsus, de geboorteplaats van den Apostel Paulus.
5) Angora is het oude Galatië (Zendbrief aan de Galaten).
6) Trebizonde van trapezium, naar den vierkanten vorm, waarin
de stad is gebouwd.