Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Engeland, evenals de geheele Westkust met de rijsthavens
Akyab en Rangoen. De Engelsche nederzettingen op
de eilanden in de straat van Malakka en op de kusten
van het schiereiland van dien naam zijn bekend onder
den naam van de „Strait Settlements". Op een eilandje
aan de Zuidkust van Malakka ligt de bloeiende stad
Singapoer.
N e d e r-C o c h i n-C h i n a (met de hoofdstad S a i g o n) en
Tonkin behooren aan Frankrijk, terwijl A nam met de
hoofdstad Hué onder Fransch protectoraat staat.
§ 64. f. Voor-Indië behoort bijna geheel aan Engeland.
Boetan en Nepaul in het gebied van den Himalaija
zijn onafhankelijk. Voor-Indië bestaat voornamelijk uit de
vruchtbare Gang es-vlak te en het plateau van De-
ka n. 1) De Indus stroomt in het Westen langs de
vruchtbare Pendsjab (vyf-stroomenland) en de bijna on-
bewoonde Indische woestijn. Het plateau van Dek an
is ook vruchtbaar en wordt door randgebergten omgeven;
in het Noorden door het V i n d h i a-gebergte, in het Oos-
ten en Westen door de Oost- en AVest-Ghates.
De voortbrengselen uit het planten- en delfstoffenrijk
zijn overvloedig: rijst, tarwe, maïs, katoen, indigo, suiker,
enz., steenkolen, ijzer, edele metalen en diamanten. Het
schoone eiland Ceylon is het vaderland der kaneel.
Steden. Calcutta (850.000 inwoners) de hoofdstad, zetel
van den Onderkoning, belangrijke handelsstad aan den
westrand van de groote delta, door Ganges en Bramapoetra
gevormd. Benares, het „Rome der Hindoes", zoo heeten
de inboorhngen, A11 a h a b a d 2) en D e 1 h i, 3) Lahore,
hoofdstad van Pendsjab. Aan den mond van den Indus:
Karatsji; Bombay, 4) op de kust van Malabar, de eerste
handelsstad des lands ; M a d r a s, op de kust van Koro-
1) Dekan = het Zuiden.
2) Allahabad = stad van Allah.
3) Delhi was vroeger de residentie van den grooten Mogol. Men
noemt het ook wel „het Rome van het Oosten".
4) Bombay = goede baai, werd in 1531 door de Portugeezen
gesticht; Karei II, Koning van Engeland, die met Catharina van
Portugal huwde, ontving het (1662) als huwelijksgift.