Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
werpen. Reeds vroeg waren de Chineezen tot groote ont-
wikkeling gekomen (kompas, drukkunst, buskruit). Groote
werken uit het verleden zijn: de Chineesche muur (2000
KM. lang en 10 M. hoog) en het Keizerskanaal, dat de
Hohangho, en de Jangtsekiang met elkander verbindt en
zoo lang als de Elbe is.
Steden: 1' e k i n g 1), de hoofdstad (1 millioen inwoners);
Nanking en Sjanghai in het gebied van den Jangt-
sekiang, Amoy, Canton aan de Sikiang. Aan den mond
dezer rivier liggen de eilanden Hongkong '2) (Eng.) met
de stad Victoria en Macao 3) (Portugeesch)- Het eerste
bloeit door handel.
c. Het schiereiland Korea met de hoofdstad Seoel,
staat onder bescherming van Rusland en Japan.
d. Het eilanden-rijk Japan (welke eilanden ?) komt in
vele opzichten overeen met het Britsche rijk in Europa.
Sedert de invoering der Europeesche beschaving gedurende
de laatste 30 jaren gaat het rijk sterk vooruit en ontwik-
kelt groote kracht. Het is rijk aan metalen en levert thee,
rijst, zijde, lakwerken, enz. Het Christendom breidt zich
hier belangrijk uit.
Steden: Tokio (1.2 millioen inwoners) de hoofdstad,
Yokohama, Ozaka, Kioto, Nangasaki. Bjj deze
laatste stad ligt het eilandje Decima, waar vroeger eene
Nederl. factorij gevestigd was.
§ 63. e. Achter-Indië. Hier hgt in het midden het onaf-
hankelijke rijk Siam 4) met de hoofdstad B a n g k o k 5) aan
de Menam. Het vroegere rijk van Birma, met de hoofd-
stad M a n d e 1 a y aan de Irawaddi, behoort thans aan
1) In 't Chineesch is: pe = Noord, tong = Oost, nan = Zuid,
si == West, liing = hoofdstad, hai = zee, tschu = parel, hoang =
geel, kiang = stroom, ho = vloed, thian = hemel, shan = ge-
bergte, sja = zand, mio = woestijn. Dus Peking = noordelijke
hoofdstad, Sjamio = zandwoestijn.
2) Hongkong, aan den mond van de rivier van Canton, werd in 1842
aan Engeland afgestaan.
3) Macao is reeds sedert 1586 in handen der Portugeezen, die
het in 1862 in eigendom ontvingen.
4) Gedicht: De Siameezen, door Mr. AV. Bilderdyk.
5) Bangkok = wilde-olijfboomenstad.