Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
ren tot het Semietische ras. Op het plateau van Dekan
wonen de donkerkleurige Dravida's, terwijl op de Oost-
indische eilanden de Maleiers wonen.
De Chri81e 1 ijke godsdienst, het Mohammedanisme,
het Br ah maïs me en het Boeddhisme hebben in Azië
hunnen oorsprong. Verreweg de meeste bewoners zijn
heidenen of Mohammedanen. Tal van zendelingen werken
echter onder hen en vele landstreken zjjn voor het Christen-
dom geopend.
Staatkundige verdeeling.
§ 61. a. Aziatisch Rusland (Siberië, het Amoer-land,
Toeran en Turkestan). Dit gebied, veel grooter dan Euro-
peesch Rusland, is rijk aan steenkool, metalen, graphiet, hout,
pelsdieren en visch. De voornaamste steden zijn: Tobolsk,
Tomsk, Barnaul, Irkoetsk. Hoofdstad Kjachta,
handel op China; Wladiwostok,!) haven in het Amoer-
gebied, eindpunt van den Siberischen spoorweg; 2) S a m a r-
kand3), Kiwa, Bokhara.
§ 62. b. Het Chineesche4) rijk. (450 millioen in-
woners), door de Chineezen zelve „het Hemelsche Rijk" of
de „Bloem van het midden" genoemd. Het grootste deel van
het land behoort tot het Achteraziatische hoogland, dat een
'vastlandsklimaat heeft en, behalve langs de rivieren, steppe
en woestijn is. De Chineesche laagvlakte is zeer dicht
bevolkt. Geen plekje gronds is hier ongebruikt. De men-
schen wonen er zelfs op vlotten in de rivieren. Land- en
tuinbouw bloeien er. Thee en rijst zijn voorname uitvoer-
artikelen. Ook de nijverheid staat op hoogen trap en
brengt voort: zijde, porselein, lakwerk en papieren voor-
1) Wladiwostok = Beheerscheros van het Oosten.
2) De in het jaar 1893 begonnen Siberische spoorweg zal loopen
van Tsjeljabinsk, ten Oosten van den woudrijken Oeral, langs het Zui-
den van het Baikalmeer tot Wladiwostok aan de Japansche Zee. Met
enkele zijlijnen heeft hü eeno lengte van 7500 K.M.
3) Samarkand was eens de residentie van den grooten veroveraar
Tamerlan.
4) Gedicht: Chineesche Wijsheid, door J. J. L. ten Kate.