Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
vele punten van overeenkomst aan met de drie Zuidelijke
schiereilanden van Europa, Arabic met het Iberische,
Voor-Indië met het Appenijnsche, Achter-Indië met het
Balkan-Schiereiland.
Noem oons eenige punten van overeenkomst, ook vau
verschil. Bekijk daartoe aandachtig de kaart.
Eilanden: In de Noordehjke IJszee: dc Nieuw-Si-
berischc eilanden.
In den Grooten Oceaan: de A1 c o e t e n, de K o e r i 1 e n,
Sachalin, de Japansche eilanden (Jesso, Nipon 1)
of Hondo, Sikok, Kioesioe, de Lioekioe-eilandcn en For-
mosa. 2)
In den Indischen Oceaan: H a i n a n, dc P h i 1 i p p ij n c n,
de Groote en Kleine Soenda-cilanden, de Mo-
lukken, de Andamanen, de Nicobaren, Ceylon 3)
de Lakediven en de Malediven.
Gesteldheid van den bodem: Twee derde deel van
het vaste land is hoogland, een derde laagland. Het hoog-
land wordt verdeeld in een Vooraziatisch (het kleinere
Westelijke deel) en een Achteraziatisch hoogland.
Deze beide worden verbonden door den Hindoe-Koe.
Het Hoogland van Achter-Azië wordt door randge-
bergten omgeven, waarvan dc voornaamste zijn: het Al-
tai-gcbergte,4) het Daocrische Alpenland,het Jab 1 onoi
gebergte en het S tan o woi-geberg te; de Himalaya 5)
het hoogste gebergte der aarde met dc toppen: de Kint-
sjindsjinga en de Mount-Evercst; het bergland
van Mantsjoerije, het Chinee sehe Alpenland en
het bergland van Achter-Indië.
Het hoogland van Voor-Azië wordt verdeeld in het
plateau van Iran en het hoogland van Klein-Azië, samen
1) Nipon of Nippon beteekent „zonsopgang".
2) Formosa behoorde van 1624—1662 tot het gebied der Oost-
indische Compagnie. (Antonius Hamboek, Coxinga).
3) Ceylon of Trapobane, is de hoofdzetel van hot Buddhisme. In
1802 kwam het aan de kroon van Engeland na 150 jaar aan de
Oostindische Compagnie te hebben behoord.
4) Altai = goudgebergte.
5) Himalaya = verblijf van den sneeuw.