Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
§ 51. Voortbrengselen, bezigheden. Rusland is
een landbouwstaat. Het land der Zwarte a a r do en de
Oostzee provinciën leveren zulke rijke oogsten van
koren, vlas en hennep, dat Rusland een groot deel van
het overige Europa daarmede kan voorzien. De Steppen
van het Zuiden zijn vooral het gebied van de veeteelt
(paarden, schapen en runderen). De Streek van den
Noord russisc hen land rug levert veel hout; in het
zuidelijk deel linden, eiken en olmen, in het noordelijk
deel naaldhout. Ook is die streek rijk aan jacht- en pels-
dieren. De bergbouw levert den staat belangrijke inkomsten.
In den Oeral vindt men goud, zilver, platina, ijzer, koper,
lood, enz. Ook het overige Rusland bevat veel ijzer,
steenkolen, petroleum, vooral aan de Kaspische Zee en
zout in de steppen. Elton-mecr. De nijverheid is, de
rijke hulpbronnen in aanmerking genomen, nog weinig
ontwikkeld. De uitvoer van allerlei producten overtreft
verre den invoer.
§ 52. Regeeringsvorm en bevolking, Europeesch Rus-
land bevat twee staten, door eene personeele Unie verbonden,
nl. het Keizerrijk Rusland en het Grootvorsten-
dom Finland. Rusland is een absolute, Finland
eene constitutioneele, erfelijke monarchie. De keizer of
Czar (— de beheerscher aller Russen) is het hoofd der
Grieksche kerk.
De bewoners zjjn grootendeels Slaven, verdeeld in
Groot-Russen, Wit-Russen, Klein-Russen, Kozakken en Polen.
Yerder vindt men er Finnen, Lithauers en Duit-
schers, langs de Oostzee; in het Zuid-Westen Roe-
menen, in het Zuiden en Oosten Tartaren, Kirgie-
z e n en K a 1 m u k k e n, die gedeeltelijk nog een zwervend
leven leiden. Millioenen Joden wonen nog door het gansche
land verspreid.
De heerschende godsdienst is de Grieksch-Katho-
lieke; de Polen zjjn Roomseh, de Duitschers Luthersch.
De volksontwikkeling staat nog op zeer lagen trap.
§ 53. Steden: Petersburg (1 millioen inwoners),
hoofdstad des lands, aan de Newa, in 1703 gebouwd door
Peter den Grooten; met veel handel. Kroonstad, sterke