Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
land grenst ten Noorden aan de Noordelijke IJszee, ten
Oosten aan Azië en de Kaspische Zee, ten Zuiden aan den
Kaukasus en de Zwarte Zee, ten Westen aan Roemenië,
Oostenrijk-Hongarije, Duitschland, de Oostzee en Scandinavië.
Het gansche land wordt ingenomen door de groote Russi-
sche of Sarmatische laagvlakte, waarin eenige landrug-
gen in verschillende richtingen zich verheffen, n.l. de Noord-
russische landrug, de Waldaï-hoogte, de West-
russische landrug, de Duna-Donsche landrug, de
Zuid russische landrug. Op den rand dezer laagvlakte
vindt men lioogere gebergten en wel op de grenzen van
Europa en Azië het Oeralisch gebergte, dat verdeeld
wordt in den W o e s t e n, den E r t s r ij k e n en den W o u d-
r ij k e n Oeral; in het Zuiden den Kaukasus, een woest
gebergte met hooge toppen, zooals El broos en Kasbek.
Op het schiereiland de Krim het Jaïla-gobergte met
schoone zuidelijke afhelling. In het Noord-Westen treft
men het woeste Finsche rots- en merenplateau, (het land
der duizend meren).
Langs de Noordelijke IJszee en do Witte Zee
breiden zich uitgestrekte steppen (toendra's) uit, in den
korten zomer met mos bedekt. Daarop volgen naar het
Zuiden tot den Noordrussischen landrug groote wouden van
dennen. Het midden van Rusland is een vruchtbaar ge-
bied, het „land der Zwarte Aarde" genoemd. Do vrucht-
bare humuslaag heeft hier en daar eene dikte van 1
Meter en dankt haar ontstaan aan de verweering van den
rotsachtigen bodem en de steppenplanten. In het Zuiden
vindt men groote grassteppon.
Welke rivieren leerden wij in Rusland? Van uit Ry-
binsk en Twer is de Wolga door zijrivieren en kanalen
verbonden met het Onega- en het Ladoga-meer en zoodoende
met Petersburg.
Het klimaat van Rusland is tengevolge van de groote
breedte, waarover het land zich uitbreidt, zeer afwisselend.
Het is over 't geheel ruwer dan op dezelfde breedte in
andere Europeesche landen. Het verschil tusschen zomer-
en wintertemperatuur is zeer groot, daar de verzachtende
invloed der zee ontbreekt. (Vastlandsklimaat).