Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Auteur: Kleijn, A.A.; Schutte, G.
Uitgave: Utrecht: H. Honig, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5316
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200982
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijkskunde van Europa en de werelddeelen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4i
§ 48. Voortbrengselen. Bezigheden. Landbouw en
veeteelt zijn hier de hoofdbronnen van bestaan. Er wordt
voornamelijk tarwe, maïs, gerst, rijst en tabak verbouwd,
ook zuid^Tuehten, rozijnen, krenten. De rozencultuur is
aanzienhjk ten behoeve van do rozenolie en liet rozenwater.
De veeteelt beperkt zich vooral tot schapen, geiten en
varkens. In veie streken bloeit de bijen- en zijdeteelt. Aan
bergbouw wordt nog weinig gedaan. Het land levert mar-
mer, zout, meerschuim, zwavel, lood en zilver.
De nijverheid was vroeger aanzienlijk; zij bestaat thans
meest uit huisindustrie voor eigen gebruik. Zjjde- en
lederwaren, tapijten, marokijnstikwerk en versierde wapenen.
Indeeling des lands en bevolking. Het Schiereiland
bevat thans do volgende Staten:
Turkije (Sultanaat) met de hoofdstad Konstantinopel.
Roemenië (Koninkrijk) „ „ „ Boekarest.
Servië ( „ ) „ „ „ Belgrado.
Griekenland ( ,, ) „ ,, „ Athene.
Boelgarjje O^orstendom) „ „ „ Sofia.
Montenegro ( „ ) „ ,, ,, Cettinje.
terwijl Bosnië in het Noordwesten in naam nog tot Turkije
behoort, maar door Oostenrijk bestuurd wordt.
Het Balkan-Schiereiland heeft een weinig dichte bevol-
king, niettegenstaande het aantal verschillende volksstammen
er zoo menigvuldig is. Men onderscheidt er oorspronkelijke
bewoners (Grieken en Albaneezen) en later ingekomen
(Turken, Bulgaren, Serviërs, Roemenen en Armeniërs). Do
Turken zijn Mohammedanen, de overige bewoners behooren
meest tot de Grieksche kerk. Voor de volksontwikkeling
wordt weinig gedaan.
§ 49. Steden. In Turkije: Konstantinopel 1)
(Stamboel) met 850.000 inwoners, schoon gelegen aan den
Bosporus en den Gouden Hoorn. A d r i a n o p e 1 2) aan de
1) Vroeger heette de stad Byzantium, en is nadat Constantijn
de Groote haar tot residentie koos, Konstautinopel, (pel = polis =
gtad) genoemd.
2) Adrianopel werd door Keizer Hadrianns gebouwd en naar hem
genoemd. Van 1361 —1458 was het de residentie der Turksche
Sultans.